Privacy beleid

Hieronder willen we je informeren over onze omgang met gegevensbescherming en je rechten als betrokkene.
Persoonlijke gegevens (hierna meestal "gegevens" genoemd) worden door ons alleen verwerkt in het kader van de noodzaak en met het oog op een functionele en gebruikersvriendelijke website, met inbegrip van de inhoud ervan en de daar aangeboden diensten

Volgens artikel 4 nr. 1. van Verordening (EU) 2016/679, d.w.z. de algemene verordening inzake gegevensbescherming (hierna alleen "GDPR" genoemd), wordt onder "verwerking" verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, onthullen door middel van doorgifte, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, uitlijnen of combineren, beperken, wissen of vernietigen van gegevens.

Met de volgende gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u in het bijzonder over de aard, de omvang, het doel, de duur en de rechtsgrond van de verwerking van persoonsgegevens, voor zover wij alleen of samen met anderen beslissen over de doeleinden en de middelen van de verwerking. Daarnaast informeren we je hieronder over de onderdelen van derden die door ons worden gebruikt voor optimalisatiedoeleinden en om de kwaliteit van het gebruik te verhogen, voor zover derden gegevens op eigen verantwoordelijkheid verwerken.

Onze gegevensbeschermingsverklaring is als volgt opgebouwd:

I. Informatie over ons als verantwoordelijke
II. Rechten van gebruikers en betrokkenen
III. Informatie over gegevensverwerking
 • Andreas Ilias
 • Immonify
 • Lange straat 59
 • 60311 Frankfurt
 • Telefoon: +49 69 9494 3324
 • fax: +49 32 1213 69538
 • e-mail: dpo@ilias-it.com
 • Data protection officer bij de provider is: Andreas Ilias
 • Met betrekking tot de hieronder nader beschreven gegevensverwerking hebben gebruikers en betrokkenen het recht

  om te bevestigen of gegevens die op hen betrekking hebben worden verwerkt, om informatie over de verwerkte gegevens te verstrekken, om nadere informatie over de gegevensverwerking te verstrekken en om kopieën van de gegevens te maken (zie ook Art. 15 DSGVO); om onjuiste of onvolledige gegevens te corrigeren of aan te vullen (zie ook Art. 16 DSGVO); om de gegevens die op hen betrekking hebben onmiddellijk te verwijderen (zie ook Art. 16 DSGVO). 17 GDPR), dan wel voor zover verdere verwerking noodzakelijk is op grond van art. 17 lid 3 GDPR, tot beperking van de verwerking op grond van art. 18 GDPR; het ontvangen van de door hen verstrekte gegevens en het doorgeven van deze gegevens aan andere aanbieders/verantwoordelijken (zie ook art. 20 GDPR); het indienen van een klacht bij de toezichthouder indien zij van mening zijn dat de hen betreffende gegevens door de aanbieder in strijd met de bepalingen inzake gegevensbescherming worden verwerkt (zie ook art. 77 GDPR). Daarnaast is de aanbieder verplicht om alle ontvangers aan wie de gegevens door de aanbieder zijn verstrekt, te informeren over elke correctie of verwijdering van gegevens of beperking van de verwerking die plaatsvindt op basis van artikel 16, 17, lid 1, 18 DSGVO. Deze verplichting bestaat echter niet voor zover deze kennisgeving onmogelijk is of een onevenredige inspanning vergt. Niettegenstaande het bovenstaande heeft de gebruiker recht op informatie over deze ontvangers.

  Evenzo hebben gebruikers en betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen de toekomstige verwerking van gegevens die op hen betrekking hebben in overeenstemming met Art. 21 DSGVO, op voorwaarde dat de gegevens door de aanbieder worden verwerkt in overeenstemming met Art. 6 (1) (f) DSGVO. In het bijzonder is een bezwaar tegen de verwerking van gegevens ten behoeve van direct marketing toegestaan.
  Je gegevens die tijdens het gebruik van onze website worden verwerkt, worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is, de verwijdering van de gegevens niet in strijd is met wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens en er hieronder geen andere informatie over individuele verwerkingsprocedures wordt gegeven.
  Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door je internetbrowser aan ons of aan onze webruimteprovider doorgegeven. Deze zogenaamde serverlogbestanden omvatten het type en de versie van je internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit je onze website hebt bezocht (referrer URL), de website(s) van onze website die je bezoekt, de datum en tijd van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit onze website wordt gebruikt.
  Om technische redenen, met name om een veilige en stabiele aanwezigheid op het internet te garanderen, worden gegevens door je internetbrowser aan ons of aan onze webruimteprovider doorgegeven. Met deze zogenaamde serverlogbestanden worden onder andere het type en de versie van je internetbrowser, het besturingssysteem, de website van waaruit je onze internetpresentie hebt bezocht (referrer URL), de website(s) van onze internetpresentie die je bezoekt, de datum en het tijdstip van de betreffende toegang en het IP-adres van de internetverbinding van waaruit het gebruik van onze internetpresentie plaatsvindt, verzameld.
  We gebruiken zogenaamde cookies bij onze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden of andere opslagtechnologieën die door de internetbrowser die je gebruikt op je eindapparaat worden geplaatst en opgeslagen. Via deze cookies wordt bepaalde informatie van u, zoals uw browser of locatiegegevens of uw IP-adres, individueel verwerkt.
  Deze verwerking maakt onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger, omdat de verwerking bijvoorbeeld de reproductie van onze website in verschillende talen of het aanbieden van een winkelwagenfunctie mogelijk maakt.

  De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 (1) (b) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt met het oog op het initiëren of uitvoeren van een contract. De wettelijke basis voor deze verwerking is art. 6 lid 1 lit. b.) DSGVO, voor zover deze cookiegegevens worden verwerkt met het oog op het initiëren of uitvoeren van een overeenkomst.
  Indien de verwerking niet dient om een contract te initiëren of uit te voeren, ligt ons legitiem belang in het verbeteren van de functionaliteit van onze website. In dit geval is de wettelijke basis Art. 6 Para. 1 lit. f) DSGVO.
  Als je contact met ons opneemt via het contactformulier of via e-mail, worden de gegevens die je verstrekt gebruikt om je verzoek te verwerken. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de verwerking en beantwoording van je verzoek - zonder hun verstrekking kunnen we je verzoek niet of in het beste geval beperkt beantwoorden.

  De wettelijke basis voor deze verwerking is Art. 6 lid 1 lit. b) DSGVO.

  Je gegevens worden verwijderd als je aanvraag definitief is beantwoord en de verwijdering niet in strijd is met de wettelijke bewaarplicht, bijvoorbeeld in het geval van een eventuele latere contractafwikkeling.
  We gebruiken Matomo (voorheen: "PIWIK") op onze website. Dit is een open source software, waarmee we het gebruik van onze website kunnen analyseren. Je IP-adres, de website(s) die je op onze website bezoekt, de website van waaruit je naar onze website hebt gelinkt (referrer URL), de tijd die je op onze website doorbrengt en de frequentie waarmee je een van onze websites bezoekt, worden verwerkt.
  Om deze gegevens te verzamelen, slaat Matomo een cookie op je eindapparaat op via je internetbrowser. Dit koekje is een week geldig.

  Om deze gegevens te verzamelen, slaat Matomo een cookie op je eindapparaat op via je internetbrowser. Dit koekje is een week geldig.

  Rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO. Ons legitieme belang ligt in de analyse en optimalisatie van onze website.

  Wij gebruiken echter Matomo met de anonimiseringsfunctie "Bezoekers-IP's automatisch anonimiseren". Deze anonimiseringsfunctie verkort je IP-adres met twee bytes, zodat het onmogelijk is om het toe te wijzen aan jou of aan de internetverbinding die je gebruikt.

  Indien je niet akkoord gaat met deze verwerking, heb je de mogelijkheid om het opslaan van de cookie te voorkomen door middel van een instelling in je internetbrowser. Meer informatie hierover vind je hierboven onder "Cookies".
  Icon