Afdruk en disclaimer

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 5 TMG (Telemediengesetz)
Adres
  • Andreas Ilias
  • Immonify
  • Lange Str. 59
  • 60311 Frankfurt
Contact opnemen met
  • Tel: +49 69 94943324
  • Fax: +49 321 21369538
  • Mobil: +49 162 7731254
  • Email: contact@immonify.com
Belastinggegevens

USt-IdNr. (gemäß § 27a UStG): DE 286147210

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.
We doen er alles aan om de inhoud van onze site up-to-date te houden. Ondanks zorgvuldige redactie blijft aansprakelijkheid uitgesloten. Als serviceprovider zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's in overeenstemming met § 7 lid 1 TMG onder de algemene wetten. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn we niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te monitoren. Als we kennis krijgen van een overtreding van de wet, zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen. Wij zijn pas aansprakelijk vanaf het moment dat wij op de hoogte zijn van een mogelijke inbreuk.
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. De betreffende aanbieder van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina's. Voor de inhoud en de juistheid van de informatie van gelinkte websites van buitenlandse informatieverstrekkers wordt geen garantie overgenomen. Ten tijde van het linken werden de gelinkte pagina's gecontroleerd op mogelijke wetsovertredingen ZONDER RESPONS. Als we kennis nemen van een overtreding, zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.
De inhoud en werken die door de site-exploitanten op deze pagina's worden gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Duplicatie, verwerking, distributie of enige vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten het toepassingsgebied van de auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker.
We wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidslekken vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Vertrouwelijkheid met betrekking tot de regels voor gegevensbescherming is alleen gegarandeerd onder de bovengenoemde beperking. In het bijzonder vindt alle communicatie van persoonsgegevens via het internet alleen plaats voor zover de rechten van derden niet worden aangetast. Tenzij de derde partij, die op de hoogte is van de genoemde beveiligingslekken, ook zijn toestemming heeft gegeven. Aansprakelijkheid van de site-exploitant is uitgesloten voor schade of schadevergoedingen als gevolg van dergelijke beveiligingslekken. Het gebruik van alle gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame is verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, zoals spam-mails.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld door middel van spam-mails.
Icon